středa 23. srpna 2017

Rozšířené hledání II.


Rozšířené hledání II.

V dnešním článku navážeme na předchozí článek o rozšířeném hledání. Budeme se zabývat druhy polí (datovými typy), které Dynamics 365 nabízí pro tvorbu jednotlivých filtrů hledání. Každý druh pole má totiž trochu jiný výběr z možností podmínek. Nejprve si tedy představíme jednotlivé typy pole.

Jeden řádek textu

Pole může obsahovat až 4 000 znaků textu. Pole tohoto typu nabízí podobu jako e-mail, text, oblast textu, URL adresa, kód akcie a telefon.

Více řádků textu

Prakticky stejné pole jako předešlé, jediný rozdíl je v tom, že toto pole může obsahovat až 1 048 576 znaků textu.

Sada možností

V tomto typu pole lze zahrnout více možností do kritéria vyhledávání.

Dvě možnosti

V tomto případě pole obsahuje dvě hodnoty – 0 (false)  a 1 (true).

 Stav

Pole opět reprezentují pouze dvě hodnoty a to Aktivní/Neaktivní.

Důvod stavu

Doplňující informace o stavu pole.

Celé číslo

Zde mohou být celá čísla s hodnotou -2 147 483 648 až 2 147 483 647(lze nastavit min a max hodnota). Toto pole obsahuje možnosti Žádné, Doba trvání (1 min, 15 min, 30 min...až 3 dny), Časové pásmo (výběr možností – přednastavené celé časové pásmo) a Jazyk (jazykové volby nainstalované pro vaši organizaci).

Číslo s plovoucí desetinou čárkou

V tomto poli lze použít přesnost až na 5 desetinných míst pro hodnoty -100 000 000 000 a 100 000 000 000 (lze nastavit přesnost, max a min hodnota).

Desetinné číslo

V tomto poli lze použít přesnost až na 10 desetinných míst pro hodnoty -100 000 000 000 a 100 000 000 000 (opět lze nastavit přesnost, max a min hodnota)

Měna

V tomto poli mohou být peněžní hodnoty mezi -922 337 203 685 477 a 922 337 203 685 477 (lze nastavit přesnost/ přesnost založená na konkrétní měně/ přesnost pro organizaci).

Datum a čas

Možnost pole je Pouze čas (zobrazuje se pouze část dat, takže neexistuje žádná převedení do časového pásma) / Datum a čas (zobrazení části data a času bez převodu časového pásma).

Obrázek

Typ slouží k ukládání obrázku. Každá entita podporující obrázky může mít pouze jedno pole obrázku. Aby toto pole fungovalo, jak má, musí být povolena vlastnost „Zobrazit obrázek ve formuláři“.

Vyhledávání

Pole, které umožňuje nastavit odkaz na jeden záznam určitého typu entity.

Vlastník

Systémové vyhledávací pole odkazující na uživatele nebo tým, který je přiřazen uživateli nebo týmu vlastnícímu záznam entity.

Jedinečný identifikátor

Systémové pole určené k uložení hodnoty globálně jedinečného identifikátoru všech záznamů.

Zákazník

Vyhledávací pole, které můžete použít k zadání zákazníka, což může být obchodní vztah nebo kontakt

Všechny typy polí mají společné podmínky Obsahuje data / Neobsahuje data / Rovná se / Nerovná se.

U textového typu polí potom máme navíc na výběr ještě  Obsahuje / Neobsahuje / Začíná na / Nezačíná na / Končí na / Nekončí na .

Číselné pole mají navíc na výběr z možností jako větší / menší / větší nebo rovno atd.

Pole, která obsahují nějaký časový údaj mají na výběr z nespočet možnosti např. posledních 7 dnů / dnes / včera / poslední čtvrtletí atd.

                                                                                   

Žádné komentáře:

Okomentovat