středa 23. srpna 2017

Rozšířené hledání II.


Rozšířené hledání II.

V dnešním článku navážeme na předchozí článek o rozšířeném hledání. Budeme se zabývat druhy polí (datovými typy), které Dynamics 365 nabízí pro tvorbu jednotlivých filtrů hledání. Každý druh pole má totiž trochu jiný výběr z možností podmínek. Nejprve si tedy představíme jednotlivé typy pole.

Jeden řádek textu

Pole může obsahovat až 4 000 znaků textu. Pole tohoto typu nabízí podobu jako e-mail, text, oblast textu, URL adresa, kód akcie a telefon.

Více řádků textu

Prakticky stejné pole jako předešlé, jediný rozdíl je v tom, že toto pole může obsahovat až 1 048 576 znaků textu.

Sada možností

V tomto typu pole lze zahrnout více možností do kritéria vyhledávání.

Dvě možnosti

V tomto případě pole obsahuje dvě hodnoty – 0 (false)  a 1 (true).

 Stav

Pole opět reprezentují pouze dvě hodnoty a to Aktivní/Neaktivní.

Důvod stavu

Doplňující informace o stavu pole.

Celé číslo

Zde mohou být celá čísla s hodnotou -2 147 483 648 až 2 147 483 647(lze nastavit min a max hodnota). Toto pole obsahuje možnosti Žádné, Doba trvání (1 min, 15 min, 30 min...až 3 dny), Časové pásmo (výběr možností – přednastavené celé časové pásmo) a Jazyk (jazykové volby nainstalované pro vaši organizaci).

Číslo s plovoucí desetinou čárkou

V tomto poli lze použít přesnost až na 5 desetinných míst pro hodnoty -100 000 000 000 a 100 000 000 000 (lze nastavit přesnost, max a min hodnota).

Desetinné číslo

V tomto poli lze použít přesnost až na 10 desetinných míst pro hodnoty -100 000 000 000 a 100 000 000 000 (opět lze nastavit přesnost, max a min hodnota)

Měna

V tomto poli mohou být peněžní hodnoty mezi -922 337 203 685 477 a 922 337 203 685 477 (lze nastavit přesnost/ přesnost založená na konkrétní měně/ přesnost pro organizaci).

Datum a čas

Možnost pole je Pouze čas (zobrazuje se pouze část dat, takže neexistuje žádná převedení do časového pásma) / Datum a čas (zobrazení části data a času bez převodu časového pásma).

Obrázek

Typ slouží k ukládání obrázku. Každá entita podporující obrázky může mít pouze jedno pole obrázku. Aby toto pole fungovalo, jak má, musí být povolena vlastnost „Zobrazit obrázek ve formuláři“.

Vyhledávání

Pole, které umožňuje nastavit odkaz na jeden záznam určitého typu entity.

Vlastník

Systémové vyhledávací pole odkazující na uživatele nebo tým, který je přiřazen uživateli nebo týmu vlastnícímu záznam entity.

Jedinečný identifikátor

Systémové pole určené k uložení hodnoty globálně jedinečného identifikátoru všech záznamů.

Zákazník

Vyhledávací pole, které můžete použít k zadání zákazníka, což může být obchodní vztah nebo kontakt

Všechny typy polí mají společné podmínky Obsahuje data / Neobsahuje data / Rovná se / Nerovná se.

U textového typu polí potom máme navíc na výběr ještě  Obsahuje / Neobsahuje / Začíná na / Nezačíná na / Končí na / Nekončí na .

Číselné pole mají navíc na výběr z možností jako větší / menší / větší nebo rovno atd.

Pole, která obsahují nějaký časový údaj mají na výběr z nespočet možnosti např. posledních 7 dnů / dnes / včera / poslední čtvrtletí atd.

                                                                                   

středa 16. srpna 2017

Rozšířené hledání I.


Rozšířené hledání I. (Advanced search)

V dnešním článku se podíváme na funkci Rozšířené hledání v systému Dynamics 365. Tato funkce slouží k pokročilému vyhledávání pomocí námi nastavených filtrů.  Díky této funkci můžeme snadno připravit data pro export do MS Office Excel, kde s nimi můžeme dále pracovat (analyzovat, agregovat, vytvářet kontingenční tabulky atd.).

Ze všeho nejdříve si však ve stručnosti tuto funkcionalitu představíme.

Rozšířené hledání najdeme v pravém horním rohu Dynamics 365.

V první sekci Zobrazení máme na výběr ze tří ikon a to konkrétně:
Dotaz   umožňuje zobrazit existující dotaz
Uložená zobrazení – zde se nám ukládají již dříve vytvořené dotazy pro hledání dat
Výsledky  - v případě, že už máme vytvořené podmínky a dotazy pro hledání, klikneme na tuto ikonku, vzápětí poté se nám vypíšou výsledky hledání (může trvat i delší chvíli, záleží na množství dat).
V druhé sekci Zobrazení máme ikony:
Nová – zde vytváříme nové podmínky pro rozšířené hledání
Uložit – nastavení pro hledání se nám uloží do Uložená zobrazení
Uložit jako – vytváří kopii již stávajícího dotazu, kterému můžeme změnit jak název, tak jeho popis.
Upravit sloupce – zde můžeme upravovat jednotlivé sloupce, které se nám zobrazí ve výsledcích vyhledávání, ať už chceme některé sloupce smazat, přidat či měnit jejich pořadí
Upravit vlastnosti – umožňuje měnit název a popis aktuálního dotazu

Třetí sekce Dotaz jsou k dispozici ikony
Vymazat – vymaže všechno nastavení dotazu
Skupina A – vytváří vztah mezi jednotlivými podmínkami dotazu, který udává, že obě podmínky musí platit
Skupina NEBO – vytváří vztah mezi jednotlivými podmínkami dotazu, který udává, že alespoň jedna podmínka musí být splněna
Podrobnosti – skrývá/odkrývá zobrazení dotazu

V poslední sekci Ladění je ikona
Stažení FetchXML – která umožňuje použít FetchXML ke stažení dotazu v jazyce XML

Hned pod tímto menu následuje oblast, kde už konkrétně formulujeme dotaz na hledání.


V rozbalovacím seznamu Hledat si zadáme, v jaké oblasti chceme data vyhledávat.
Ve vedlejším rozbalovacím seznamu Použít uložené zobrazení, si můžeme vybrat, zda chceme použít již dříve vytvořený dotaz z dané oblasti.
Poté si už jen po kliknutí na tlačítko Vybrat, přidáváme jednotlivé položky dotazu, u kterých následně nastavíme hodnoty, jaké požadujeme.
Dříve než se však pustíme do vytváření filtrů pro hledání, podíváme se na nastavování sloupců, které chceme při hledání zobrazit. V případě tedy, že nastane situace, kdy chcete vyhledávat informace v rozšířeném hledání z méně obvyklých polí (časové pásmo, fáze prodeje,..) je nutné změnit nastavení zobrazovaných polí. Důvod proč to budeme dělat je prostý, Dynamics 365 zobrazuje pouze standardně používané atributy, je tedy dost možné, že by se naše hledané atributy nezobrazily.

Klikněte tedy na ikonu Upravit sloupce.

Otevře se nám okno, kde už provedeme samotnou úpravu sloupců.
Nejprve označte sloupec Hlavní telefon.
Klikněte na tlačítko Odebrat, a protože nás zajímají např. sloupce Roční příjem a Počet zaměstnanců klikněte na tlačítko Přidat sloupec.
Otevře se okno, kde si vyberete, jaké sloupce chcete přidat, poté klikněte na tlačítko OK (Za pomocí šipek v ovládacím panelu vpravo si můžete nastavit pořadí zobrazování sloupců dle libosti).