pondělí 22. května 2017

Sloučení obchodních vztahů (Merge account)

V případě duplicitních kontaktů/obchodních vztahů se v Dynamics 365 využívá funkce sloučení. Tato funkce umožňuje sloučit dva kontakty (včetně všech poznámek, aktivit, firemních vztahů atd.) do jednoho bez ztráty dat spojených s každým z nich. Uživatel Dynamic 365 má na výběr, který z daných kontaktů se stane kontaktem hlavním, a který kontaktem podřízeným. Hlavní kontakt poté dědí všechny záznamy přidružené k podřízenému kontaktu. Podřízený kontakt je následně automaticky deaktivován (lze jej později opět aktivovat). Duplicitní kontakty mohou vznikat v důsledku zadávání téhož kontaktu do systému vícero lidmi. 

POZOR!
Nelze sjednotit více kontaktů/obchodních vztahů najednou, ale vždy pouze 2, a poté proces opakovat.

Jak použít?


1.    1. V případě že máte ve svém adresáři duplicitní kontakty/obchodní vztahy, označte tyto dva duplicitní záznamy.

2.    Poté klikněte na tlačítko SLOUČIT.

3.Zobrazí se tabulka s informacemi o obou kontaktech. V horní části tabulky označte, který záznam chcete vybrat jako hlavní. Poté pokračujte ve výběru zbývajících dat (můžete si vybrat libovolně z každého sloupce informace, které chcete uložit do hlavního záznamu kontaktu). Po dokončení výběru klikněte na tlačítko OK. Zobrazí se hlášení, že kontakty budou sloučeny. Počkejte prosím chvíli, než se data sloučí (proces může trvat i několik minut v závislosti na množství dat). Po dokončení se zobrazí  hlášení „Vybrané záznamy budou spojeny a podřízené záznamy budou deaktivovány“Klikněte na tlačítko OK.


4. Sloučení kontaktů je dokončeno. V případě potřeby proces opakujte.

Deaktivované záznamy lze poté dohledat například v NEAKTIVNÍCH OBCHODNÍCH VZTAZÍCH.

U samotného záznamu kontaktu je pak uvedeno s kterým kontaktem byl sloučen.Žádné komentáře:

Okomentovat