pondělí 21. července 2014

Největší novinky v CRM 2013

Microsoft Dynamics CRM 2013 je k dispozici od minulého podzimu a noví uživatele ho již využívají, stejně jako uživatelé pracující ve verzi OnLine, kteří byli povinně převedeni na novou verzi na přelomu roku. Uživatele OnPremise verzí se ale k přechodu na novou verzi staví zdrženlivě. Přinášíme vám proto přehled největších novinek v CRM 2013 z pohledu uživatele.

UI, navigace, menu

Největší změnou v novém CRM je vzhled a ovládání aplikace, které po letech drobných evolučních úprav doznalo revolučních změn. Kompletně přepracované uživatelské prostředí přináší rychlejší ovládání, rychlejší odezvy systému, více prostoru pro podstatné informace a lepší podporu pro mobilní a dotyková zařízení. Vzhledem ke zcela změněnému konceptu také přineslo nejvíce averze u uživatelů zvyklých na předchozí verze CRM.

Navigační menu je zobrazeno velmi minimalisticky v podobě tzv. drobečkové navigace, která nám ukazuje nadřazené položky (tedy cestu kudy jsme pravděpodobně přišli).

Při kliknutí na jednotlivé položky drobečkové navigace se směrem dolů vysune seznam podřízených objektů. Po kliknutí na první položku (CRM) to jsou hlavní sekce (Prodej, Servis, Marketing). Při kliknutí na Prodej se zobrazí seznam entit Prodeje. Po kliknutí na konkrétní entitu, např. Obchodní vztah, se zobrazí seznam posledních otevřených záznamů. A konečně při kliknutí na název entity zobrazí seznam souvisejících (navázaných) entit.

Menu příkazů k ovládání záznamů se změnilo z tzv. Ribbonu, typického především pro MS Office, na nový Command Bar, který nabízí jednoduše pět základních akcí zobrazených vedle sebe. Mělo by jít o akce, které jsou v danou chvíli pro uživatele nejrelevantnější. Ostatní akce jsou schované pod třemi tečkami na konci menu.
Nové prostředí taktéž neotvírá vše do nových oken, ale naopak zobrazuje vše v původním okně. Záznam může být do nového okna otevřen na požádání.

Ikona špendlíku slouží pro snadné nastavení aktuálního pohledu jako výchozího pohledu.

Auto-Save

Nové CRM 2013 přináší na formuláře Auto-Save, tedy automatické ukládání provedených změn. Uživatel musí záznam vědomě uložit pouze při jeho vytváření. Dále je záznam ukládán automaticky každých 30s a při opuštění formuláře. CRM tak snižuje počet kliknutí, které uživatel musí při editaci udělat. Dále garantuje, že uživatel v nové navigaci neopustí záznam bez uložení. Auto-Save je defaultně zapnutý, ale lze ho vypnout.

Tok obchodního procesu

Koncept obchodních procesů (Business Process Flow) byl představen již dříve, nyní je však dostupný pro všechny běžné entity. Tok obchodního procesu umožňuje vést a kontrolovat průběh zejména u rutinních standardizovaných firemních procesů. Uživatel je veden jednotlivými kroky pomocí grafického znázornění, které mu říká, co je v danou chvíli potřeba udělat nebo vyplnit, takže na nic nezapomene.

Sociální panel

Sociální panel známý z předchozí verze CRM jako Zeď záznamu dostal v novém CRM více prostoru. Panel zobrazuje veškeré změny, které se na záznamu staly včetně možnosti přidat ruční komentář. Je to samozřejmě obdoba facebookového newsfeedu a má uživateli přinášet pohledy na všechny důležité události související se záznamem. V novém CRM je Sociální panel standardně umístěn v prostřední sloupci formuláře společně s aktivitami a poznámkami. CRM lze nově propojit i na podnikovou sociální síť Yammer (nedávná akvizice Microsoftu) a v tom případě se na tomto místě zobrazují přímo posty systému Yammer.

Formulář pro rychlé vytvoření

Výrazné tlačítko „+“ v horním pruhu aplikace umožňuje rychle vytvořit nový záznam pro jednu ze zvolených základních entit (např. nový kontakt, zájemce nebo aktivitu), a to i uprostřed práce na jiném záznamu. Tzv. Formulář pro rychlé vytvoření (Quick Create Form) je zjednodušený formulář, který obsahuje základní pole a je upravitelný správcem systému. Tlačítko pro vytvoření je v CRM vždy dostupné, po kliknutí zobrazí jednoduchý výběr entit a vlastní pořízení se odehraje na zjednodušené formuláři, který seshora překryje aktuální webovou stránku. Po vytvoření záznamu se uživateli vrací k práci tam, kde přestal. Ideální pro vytvoření záznamu telefonátu, úkolu, případu, zájemce a dalších entit, které přicházejí náhle a vyruší nás od probíhající práce.

Formulář pro rychlé zobrazení

Formulář pro rychlé zobrazení (Quick View Form) umožňuje zobrazit pole z jedné entity na formuláři entity druhé, která je na ni navázána. Takto můžeme například na Nabídce vidět vybrané informace Obchodním vztahu (třeba důležitost zákazníka).
Zobrazení informací z jedné entity na druhé byl velmi častý požadavek na úpravu při implementaci CRM. Formuláře pro rychlé zobrazení to umožňují provést snadněji a při tom komfortněji pro uživatele (např. lze klikat na pole typu look-up).

Synchronní pracovní postupy

Synchronní pracovní postupy (Real-Time Workflows) umožňují spouštět CRM workflow v reálném čase. Workflow umožňují provést nějakou operaci (aktualizovat záznam, jeho stav, přiřadit ho někomu jinému, odeslat email ad.) v návaznosti na akci uživatele (vytvoření, změna záznamu) nebo na vyžádání. Workflow představují mocný nástroj, ale až do verze 2011 byly pouze asynchronní, což znamená, že workflow nebyla provedena okamžitě, ale až když na to měl server čas, zjednodušeně řečeno. To mohlo být pro uživatele v některých případech matoucí, protože daná akce nebyla provedena okamžitě, ale až po nějaké (náhodné) době.
V novém CRM je možné workflow nastavit, že budou provedena okamžitě. To sice může zvýšit zátěž serveru, ale v některých případech to přináší vyšší uživatelský komfort.


Obrázky a text částečně přejaty z anglického originálu:
http://www.powerobjects.com/blog/2013/09/06/top-10-new-features-of-crm-2013/


Žádné komentáře:

Okomentovat